Od momentu powstania firma SUMABUD zrealizowała wiele zleceń. Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje ostatnich lat:

Pływalnia kryta w Redzikowie

Inwestor:
Czas realizacji:
Zakres:


więcej zdjęć »

Budynek "Uzdrowisko Ustka"

Inwestor: Uzdrowisko Ustka
Czas realizacji: luty 2007 - luty 2008 r.
Zakres:generalne wykonawstwo

Roboty budowlane polegały na rozbiórce, przebudowie i budowie nowego skrzydła budynku wykończeniowe na piętrze budynku C oraz podjazdu dla karetek Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku przy ul. Hubalczyków. Wykonano ścianki działowe, posadzki montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, tynki i okładziny ścian i sufitów. Na piętrze oprócz pomieszczeń socjalnych znajdują się również gabinety lekarskie, sale zabiegowe i operacyjne. Wszystkie materiały wykończeniowe posiadały dopuszczenie do stosowania w obiektach służby i ochrony zdrowia.
więcej zdjęć »

Szpital Wojewódzki w Słupsku

Inwestor: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku
Zakres:podwykonawstwo

Zakres prac obejmował roboty wykończeniowe na piętrze budynku C oraz podjazdu dla karetek Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku przy ul. Hubalczyków. Wykonano ścianki działowe, posadzki montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, tynki i okładziny ścian i sufitów. Na piętrze oprócz pomieszczeń socjalnych znajdują się również gabinety lekarskie, sale zabiegowe i operacyjne. Wszystkie materiały wykończeniowe posiadały dopuszczenie do stosowania w obiektach służby i ochrony zdrowia.
więcej zdjęć »

Budynek mieszkalny wraz z garażami i infrastrukturą techniczną

Inwestor: Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Czas realizacji: sierpień 2005 - sierpień 2006 r.
Zakres:generalne wykonawstwo

Zakres prac obejmował kompleksową budowę budynku wielorodzinnego 60-mieszkaniowego w Słupsku przy ul. Szafranka 12. Budynek czterokondygnacyjny o powierzchni użytkowej mieszkań 2890,91m2 i kubaturze 2890,91m3, wyposażony w garaże zlokalizowane w części piwnicznej, tarasy zielone oraz plac zabaw dla dzieci.
więcej zdjęć »

Sala Gimnastyczna wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku
Czas realizacji: grudzień 2004 - lipiec 2005 r.
Zakres:generalne wykonawstwo

Zakres prac obejmował budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym dla Gimnazjum Nr2 w Słupsku przy ul. Sobieskiego 2. Konstrukcję dachu nad salą gimnastyczną o powierzchni ok.680m2, stanowią dźwigary z drewna klejonego o rozpiętości 24m. Budynek socjalny jednokondygnacyjny ze stropami prefabrykowanymi. W jego skład wchodzą szatnie, natryski, siłownia, pokój nauczycielski oraz łącznik z istniejącym budynkiem.
więcej zdjęć »

 

Adaptacja budynku Przychodni Lekarskiej

Inwestor: Zakład Inwestycji Miejskich w Słupsku
Czas realizacji: wrzesień 2003 - luty 2004 r.
Zakres:generalne wykonawstwo

Zakres prac obejmował remont kompleksowy pierwszego piętra i piwnic dla potrzeb Przychodni Lekarskiej przy ul. Tuwma 37 w Słupsku. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Adaptacja obejmowała prace rozbiórkowe, kompleksowe roboty remontowo-modernizacyjne wraz z montażem specjalistycznej stolarki do pomieszczeń rentgenowskich . W ramach zamówienia wykonano również wymianę pokrycia dachowego wraz z konstrukcją.
więcej zdjęć »

 

Adaptacja budynku "Mały Ratusz"

Inwestor: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku
Czas realizacji: październik 2002 - czerwiec 2003 r.
Zakres:generalne wykonawstwo

Adaptacja zabytkowego budynku przychodni na budynek biurowy dla potrzeb Urzędu Miejskiego Słupsk (tzw. "Mały Ratusz") - nominacja do tytułu "Modernizacja roku 2003".
Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Adaptacja obejmowała prace rozbiórkowe, kompleksowe roboty remontowo-modernizacyjne i renowacyjne istniejących elementów zabytkowych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu. Szczególnych konsultacji konserwatorskich wymagało odnowienie fasady budynku (roboty sztukatorskie). W ramach zamówienia wykonano również wymianę pokrycia dachowego i stylizowanych balustrad.
więcej zdjęć »

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Inwestor: Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku
Czas realizacji: wrzesień 2000 - czerwiec 2001 r.
Zakres:generalne wykonawstwo

Budowa budynku mieszkalnego GTBS w Siemianicach k/Słupska. Budynek czterokondygnacyjny, 36-cio rodzinny, o pow. użytkowej mieszkań 1691,80 m² i kubaturze 8879,00 m³. Zlecenie obejmowało pełen zakres robót budowlano-montażowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykończenie budynku w podniesionym standardzie.

Opinia Inwestora:
"Wykonawca wykazał się fachowością i solidnością wykonawstwa robót. SUMABUD wykonuje roboty terminowo i wywiązuje się należycie z zobowiązań wynikających z zawartych umów. Jest wiarygodnym partnerem, godnym powierzenia wykonawstwa wszelkich robót budowlano-montażowych."

Budynki mieszkalne wielorodzinne - Dom nad Słupią

Inwestor:
Czas realizacji:
Zakres:


więcej zdjęć »

Energa

Inwestor:
Czas realizacji:
Zakres:


więcej zdjęć »

Dębnica Kaszubska

Inwestor:
Czas realizacji:
Zakres:


więcej zdjęć »

 
O nasOfertaRealizacjeReferencjeKontakt
infocity